لوگو سایت
پیشنهاد ویژه
جستجو در سایت
ثبت سفارش غذا
برای ثبت سفارش ، وارد پنل کاربری خود شوید

لیست قیمت

لیست قیمت غذای کیترینگ صنعتی طلوع

لیست قیمت

لیست قیمت غذای کیترینگ صنعتی طلوع

 لیست قیمت غذای کیترینگ صنعتی طلوع 

 

قیمت/ ریال

نام غذا

ردیف

1،600،000

چلو کباب وزیری     (کوبیده 180 گرم، جوجه 160 گرم)

1

1،100،000

چلو کباب کوبیده     (گوشت گوسفندی 160 گرم)

2

1،300،000

چلو کباب لقمه    ( 220 گرم گوشت) 

3

1،100،000

چلو جوجه کباب سینه مرغ    (سینه مرغ 180 گرم)

4

1،100،000

چلو جوجه کباب ران مرغ (ران مرغ 180 گرم)

5

1،400،000

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه مرغ 250 گرم)

6

2،000،000

چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص (250 گرم گوشت)

7

2،300،000

چلو لقمه نگین دار مخصوص (250 گرم گوشت و جوجه)

8

1،200،000

چلو جوجه کباب لاری (سینه مرغ 180 گرم)

9

1،300،000

چلو جوجه کباب ترش (سینه مرغ 180 گرم)

10

1،200،000

زرشک پلو با مرغ (ران مرغ 250-220 گرم)

11

2،300،000

چلو کباب بختیاری (150 گرم راسته گوساله، 150 گرم جوجه)

12

3،000،000

چلو کباب سلطانی مخصوص (300 گرم برگ، 250 گرم کوبیده)

13

2،600،000

چلو کباب برگ مخصوص (فیله گوساله 300 گرم)

14

3،200،000

چلو کباب بره گوسفند (250 گرم گوشت راسته گوسفندی)

15

900،000

چلو کباب کوبیده مرغ (180 گرم گوشت مرغ)

16

2،900،000

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

17

2،600،000

باقالی پلو با گردن گوسفندی

18

1،350،000

باقالی پلو با ران مرغ

19

2،000،000

باقالی پلو با گوشت

20

1،400،000

چلو گوشت

21

2،100،000

چلو ماهی قزل آلا

22

900،000

چلو خورشت قیمه سیب زمینی ( گوشت گوسفندی)

23

930،000

چلو خورشت قیمه بادمجان      ( گوشت گوسفندی)

24

900،000

چلو خورشت قورمه سبزی  ( گوشت گوسفندی)

25

930،000

چلو خورشت کرفس( گوشت گوسفندی)

26

1،000،000

چلو خورشت فسنجان

27

1،000،000

چلو خورشت مسما بادمجان

28

950،000

چلو کباب تابه ای

29

1،150،000

چلو مرغ آلو اردبیلی

30

1،200،000

چلو مرغ ترش

31

900،000

لوبیا پلو (70 گرم گوشت تکه ای)

32

900،000

عدس پلو با گوشت

33

900،000

کلم پلو شیرازی

34

900،000

استامبولی

35

900،000

ماکارونی

36

880،000

کوکو سیب زمینی به همراه دورچین

37

880،000

کوکو سبزی به همراه دورچین

38

900،000

کوفته تبریزی

39

850،000

خوراک کشک و بادمجان

40

950،000

خوراک حلیم بادمجان با گوشت

41

900،000

خوراک میرزا قاسمی

42

900،000

خوراک دلمه

43

880،000

خوراک تاس کباب

44

880،000

خوراک کتلت گوشت به همراه دورچین

45

850،000

خوراک کتلت مرغ به همراه دورچین

46

880،000

خوراک مرغ و بادمجان

47

1،400،000

خوراک کباب وزیری( کوبیده 180 گرم، جوجه 160 گرم)

48

1،000،000

خوراک کباب کوبیده ( 160 گرم گوشت به همراه دورچین)

49

1،300،000

خوراک کوبیده مخصوص (220 گرم گوشت به همراه دورچین)

50

1،000،000

خوراک جوجه کباب (180 گرم سینه مرغ به همراه دورچین)

51

1،300،000

خوراک جوجه کباب مخصوص (250 گرم سینه مرغ به همراه دورچین)

52

1،000،000

خوراک جوجه ران ( 180 گرم ران مرغ به همراه دورچین)

53

1،300،000

خوراک جوجه ران  مخصوص( 250 گرم ران مرغ به همراه دورچین)

54

1،100،000

خوراک مرغ

55

600،000

انواع خورشت ( بدون برنج)

56

700،000

برنج سفید

57

 

 

 

 


لیست قیمت غذای VIP 

    

قیمت/ ریال

نام غذا

ردیف

2،300،000

 چلو کباب وزیری         (کوبیده 180 گرم، جوجه 160 گرم) 

 VIP

1

1،800،000

 چلو کباب کوبیده             (گوشت گوسفندی 160 گرم) 

VIP

2

2،000،000

     چلو کباب لقمه مخصوص         ( 220 گرم گوشت)  

VIP

3

1،800،000

  چلو جوجه کباب سینه مرغ         (سینه مرغ 180 گرم)       

VIP

4

1،800،000

    چلو جوجه کباب ران مرغ                 (ران مرغ 180 گرم)                      

VIP

5

2،100،000

چلو جوجه کباب مخصوص       (سینه مرغ 250 گرم)             

VIP

6

2،700،000

چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص            (250 گرم گوشت)          

VIP

7

3،000،000

چلو لقمه نگین دار مخصوص (250 گرم گوشت و جوجه) 

VIP

8

1،900،000

چلو جوجه کباب لاری         (سینه مرغ 180 گرم) 

VIP

9

2،000،000

    چلو جوجه کباب ترش        (سینه مرغ 180 گرم)

VIP

10

1،900،000

    زرشک پلو با مرغ                (ران مرغ 250-220 گرم)    

VIP

11

3،000،000

   چلو کباب بختیاری           (150گرم راسته گوساله، 150گرم جوجه)                      

VIP

12

3،700،000

چلو کباب سلطانی مخصوص     (300 گرم برگ، 250 گرم کوبیده)

VIP

13

3،300،000

   چلو کباب برگ مخصوص    (فیله گوساله 300 گرم) 

VIP

14

3،900،000

چلو کباب بره گوسفند           (250 گرم گوشت راسته گوسفندی) 

VIP

15

1،600،000

   چلو کباب کوبیده مرغ            (180 گرم گوشت مرغ)     

VIP

16

3،600،000

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

VIP

17

3،300،000

باقالی پلو با گردن گوسفندی

VIP

18

2،050،000

باقالی پلو با ران مرغ

VIP

19

2،700،000

باقالی پلو با گوشت

VIP

20

2،100،000

چلو گوشت

VIP

21

2،800،000

چلو ماهی قزل آلا

VIP

22

1،600،000

چلو خورشت قیمه سیب زمینی ( گوشت گوسفندی)          

VIP

23

1،630،000

    چلو خورشت قیمه بادمجان        ( گوشت گوسفندی)

VIP

24

1،600،000

    چلو خورشت قورمه سبزی       ( گوشت گوسفندی)

VIP

25

1،630،000

        چلو خورشت کرفس       ( گوشت گوسفندی)

VIP

26

1،700،000

چلو خورشت فسنجان

VIP

27

1،700،000

چلو خورشت مسما بادمجان

VIP

28

1،850،000

چلو مرغ آلو اردبیلی

VIP

29

1،900،000

چلو مرغ ترش

VIP

30

2،100،000

        خوراک کباب وزیری           ( کوبیده 180 گرم، جوجه 160 گرم)

VIP

31

1،700،000

      خوراک کباب کوبیده            ( 160 گرم گوشت به همراه دورچین)

VIP

32

2،000،000

   خوراک کوبیده مخصوص    (220 گرم گوشت به همراه دورچین)

VIP

33

1،700،000

         خوراک جوجه کباب            (180 گرم سینه مرغ به همراه دورچین)

VIP

34

2،000،000

       خوراک جوجه مخصوص      (250 گرم سینه مرغ به همراه دورچین)

VIP

35

1،700،000

      خوراک جوجه ران              ( 180 گرم ران مرغ به همراه دورچین)

VIP

36

2،000،000

    خوراک جوجه ران  مخصوص      ( 250 گرم ران مرغ به همراه دورچین)

VIP

37

1،800،000

خوراک مرغ

VIP

38